B I B - C O M P A N Y

توسعه تجارت الکترونیک سیران

با توجه به نیاز فوری جامعه می طلبد تا سیستم تاکسی اینترنتی به صورت گسترده ،  منظم و توام با امنیت سفر در تمام ابعاد آن در شهرهای بزرگ توسط بخش خصوصی كه قابلیت در اختیار گرفتن تکنولوژی روز با خودروهای دارای امنیت بالا را دارا می باشد ، توسط شرکت توسعه تجارت الکترونیک سیران ایجاد شود و با طراحی و اجرا کردن قابلیتهای موجود برای مدیریت سفرهای درون شهری آنچنان كه شایسته شهروندان می باشد به ارائه خدمات بپردازد و بتواند از آمار كنونی حمل و نقل كه حدود 52 درصد آن مربوط به تاكسیرانی می باشد را با هدف کاهش بار تردد خودروهای شخصی تا 70% برساند . با این دقت نظر اگر بستری آماده باشد كه شهروندان ،  مطمئن و با قیمت مناسب به تاکسی در تمام ساعات شبانه روز دسترسی داشته باشند ،  به جهت سرعت در انجام امور جاری استفاده از تاکسی را قطعاً ترجیح خواهند داد.

با اپلیکیشن BiBC امکان درخواست خودرو، موتور، وانت و دیگر خدماتی که به زودی اضافه خواهد شد در این اپلیکیشن جامع به صورت یکجا فراهم است.